19
مرداد

سنگ سبک و مقاوم در برابر زلزله تولید شد

سنگ سبک و مقاوم در برابر زلزله تولید شد محققان کشور با استفاده از فناوری نانو، سنگ نمایی عرضه کردند که ضمن افزایش مقاومت، به دلیل سبک بودن موجب ایمن شدن سازه در برابر زلزله می‌شود.در این پروژه...
06
مرداد

مالون

نما خارج...
06
مرداد

بادبر

نما داخل/خارج...
06
مرداد

واش بتن ترکیبی

کف خارجی...
06
مرداد

مروارید 15

نما داخل / خارج...
06
مرداد

چرمی 30*60

کف پارکینگ...
06
مرداد

پرنیان18

نما داخل/خارج...
05
مرداد

پرنیان

نما / خارج...