19
مرداد

سنگ سبک و مقاوم در برابر زلزله تولید شد

سنگ سبک و مقاوم در برابر زلزله تولید شد محققان کشور با استفاده از فناوری نانو، سنگ نمایی عرضه کردند که ضمن افزایش مقاومت، به دلیل سبک بودن موجب ایمن شدن سازه در برابر زلزله می‌شود.در این پروژه...