01
بهمن

اخذ گواهینامه های بین المللی

صنایع سنگ دکوراتیو تیشه ، ضمن ارتقای سطح کیفی محصولات و پاسخگویی به انتظارات مشتریان گرامی ، موفق به اخذ گواهینامه های استاندارد بین المللی ISO 9001:2008 ( استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت)...