11
شهریور

پرنس

نما/کف...
11
شهریور

لاشه

کف خارجی...